PONUKA

ANJELSKÝ CHANNELING

Ako certifikovaný anjelský praktik žiadam o prítomnosť Vašich anjelov a prostredníctvom kariet Vám doručujem od nich správy, predstavujem komunikačný kanál, cez ktorý prúdia všetky informácie a tie sú Vám doručené. Anjelský výklad kariet je zábavný. Karty, ktoré sú pre Vás vybraté, sú vždy tie pravé. Sú v súlade s energiou, s ktorou prichádzate. Žiadne nesprávne karty neexistujú. Podľa otázky, ktorú kladiete, je pre Vás vybratý určitý balíček kariet, v ktorom sú odpovede pre Vás. Pri výklade sa používajú 3 karty a odkazy, ktoré na nich sú, sa s ostatnými informáciami, ktoré sú mi doručené, či už vo forme obrazov, slov, pocitov alebo vedomosti, sa Vám bezprostredne zdelia.   

* Certifikovaná Charlesom Virtue, synom Doreen Virtue, PhD.

VEŠTENIE Z TAROTU

Veštenie z tarotových kariet na akúkoľvek oblasť Vášho života (partnerské a medziľudské vzťahy, kariéra a financie, láska atď.)

KARMICKÉ VZŤAHY

Karmická numerológia

Objasním a vypracujem individuálny rozbor karmy, karmu medzi partnermi, jednotlivými rodinnými príslušníkmi atď., dedenie karmy. S tým súvisiace i rady a odporúčania pre každého jednotlivca, teda individuálne poradenstvo. 

ANJELSKÉ LIEČENIE

Okrem anjelského výkladu kariet som taktiež schopná prenášať liečivú energiu do rôznych častí tela. Anjelské liečenie môže byť použité pre akúkoľvek bolesť v tele. Taktiež môže byť prevedené aj prostredníctvom telefónu.

MÉDIUM

Ako certifikované médium som schopná sa spojiť s Vašimi milovanými zosnulými, rovnako ako aj so zosnulými zvieratami. Spojenie s Vašou rodinou, priateľmi, láskami, pracovnými partnermi a dokonca i zvieracími miláčikmi má v mnohých prípadoch liečivý účinok a pomáha samému človeku v procese smútenia. Som veľmi vďačná, že som schopná Vám poskytnúť tento servis a je to veľmi veľká pocta komunikovať takýmto spôsobom. Duše nevstupujú do môjho tela, ani nehovorím ich hlasom. Ide o vnútorný channeling. Ak existuje niekto, koho chcete, aby som kontaktovala, môžete mi dať jeho meno alebo prezývku, to isté sa týka i zvierat. Pretože niekedy sa stáva, že niekto iný než samotný privolaný, kto chce komunikovať, sa objaví, treba byť pri výklade pozorný. Keď ste otvorený tomu, čo sa Vám chce zdeliť, máte možnosť dostať mnoho správ, čo je veľkým darom pre človeka, ktorý je schopný sa spojiť s Vašimi milovanými.

*Certifikovaná Doren Virtue, PhD. ako AnjelskýTerapeut® Médium

MINULÉ ŽIVOTY

Pri čítaní minulých životov dochádza k objasneniu jadra veci, ktorý spôsobuje daný problém v súčasnom vtelení. Jeho samotná podstata tkvie práve v niektorej inkarnácii z minulého života. V prípade, že sa vo vašom živote neustále objavuje ten istý problém znova a znova, tým, že riešite neustále tú istú situáciu a cítite sa ako v bludnom začarovanom kruhu, z ktorého niet cesty von, je práve čítanie minulých životov veľmi účinné.

* Certifikovaná Charlesom Virtue, synom Doreen Virtue, PhD.